EditRegion4

De Beer rond 1935

Een vergelijking met de kaart van 1880 leert dat De Beer in 1935 inmiddels sterk veranderd is. Het noordelijk deel is bebost; ook is in een deel spontane bosopslag opgetreden. De Vlierenlaan is van het laatste eeen voorbeeld. Er zijn nu ook duinen, maar ze zijn niet hoog en de duinerij is verre van aaneengesloten. De zee kan daadoor bij hoogwater gemakkelijk het achterland binnendringen. Aan de zuidkant zijn uitgestrekte rietmoerassen ontstaan.

De Beer is nu bereikbaar via een reguliere verbinding die Ary Prins vanuit de Berghaven in Hoek van Holland met een bootje onderhoudt.

Topografische kaart 1935

 

25042009