EditRegion4

De Beer rond 1958

Een vergelijking met de kaart van 1935 leert dat De Beer sindsdien fundamenteel veranderd is. Er zijn nu aanzienlijke duinen. Min of meer parallel aan de duinerij ligt de door de Duitsers aangelegde betonnen wal, lokaal bekend als de Chinese Muur. De oorspronkelijke dynamiek is hierdoor verdwenen. Aan de zuidkant zijn de uitgestrekte rietmoerassen ingepolderd en is de Panpolder ontstaan. Aan de zuidkant is bovendien de in 1950 gereed gekomen dam in de Brielsche Maas te zien.

Topografische kaart 1958

 

15052009