EditRegion4

Jan Drijver (1886-1963)

[Laatste wijziging: 6 september 2014]

Jan Drijver, 1931Jan Drijver was een echter Texelaar, geboren in Den Hoorn. Hij was aanvankelijk voorbestemd om een ambtelijke carrière bij de toenmalige Posterijen te maken. Na een een opleidng in Rotterdam te hebben genoten en na op diverse plaatsen in het land functies te hebben vervuld, werd hij in Den Burg op Texel gestationeerd. In 1913 kreeg zijn leven een andere wending toen hij door Van Tienhoven, die hij op Texel had leren kennen tijdens Van Tienhovens inspectiereizen, werd gevraagd om hulpsecretaris van de toen nog jonge vereniging Natuurmonumenten te worden. In feite deed hij de ledenadminsitratie. Het was het begin van een lange loopbaan bij Natuurmonumenten die in 1953 zou eindigen. Hij was toen inmiddels hoofddirecteur.

Drijver vervulde veel andere bestuursfuncties, waaronder bij Nederlandsche Vereeniging van Vogels (1914-1956), de Nederlandse Ornithologische Vereniging (1929-1941). Ook was Drijver vanaf het begin (1935) bestuurslid van de Stichting Natuurmnument De Beer. Drijver zou zijn afkomst van Texel nooit verloochenen en bleef zijn hele leven een echte vogelman.

In 1956 werd als eerbetoon aan Drijver het natuurmonument De Bol op Texel omgedoopt tot Drijvers Vogelweid De Bol. Jan Drijver is begraven op het kerkhof van de Nderlands Hervormde kerk in Den Hoorn, Texel.

Het is waarschijnlijk door toedoen van Drijver dat In het begin van de jaren twintig en de eerste helft - dus nog lang vóór het ontstaan van de Stichting Natuurmonument De Beer – De Jager in het broedseizoen als vogelwachter op De Beer werd aangesteld. Simon de Jager ligt op hetzelfde kerkhof als Jan Drijver begraven.

Zie ook de biografische schets die Drijver zelf schreef.

Graf Simon de Jager in DFen Hoorn, Texel

Van de hand van Jan Drijver

  • J. Drijver (1934) Texel. Het Vogeleiland. De Spieghel, Amsterdam.

Over Drijver

  • M. Coesèl (2006) Wie was ... Jan Drijver? Heimans en Thijsse Nieuwsbrief, nummer 31, 4. [opent in nieuw venster]
  • H.P. Gorter (1986). Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst. Vereniging Natuurmonumenten,
    's-Graveland, 422 pp.
  • Kluijver, H.N. (1964) In Memoriam Jan Drijver. Ardea, 52, 9–12. [opent in nieuw venster]
  • K.H.Voous (1995) In de ban van vogels. Scheffers, Utrecht, 225-226.