EditRegion4

Anton van den Oord (1912-1966)

[Laatste wijziging op 02 nov 2014]

Onderstaande tekst is ontleend aan K.H. Voous, In de ban van vogels, Scheffers, Utrecht, 1995, p. 381.

Anton van den OordVan den Oord, Antonius Maria, 4 november 1912 - 18 december 1966, onderwijzer, natuurpedagoog,veldornitholoog. Anton van den Oord werd geboren in Utrecht en was onderwijzer te Rotterdam, later schoolhoofd en vervolgens biologisch medewerker conservator) van het Museum voor het Onderwijs te 's-Gravenhage (thans Museon) (1954- 1966). Hij was een uitstekend pedagoog, die met schoolklassen van het lager en middelbaar onderwijs de natuur in trok, meestal naar de duinen en het strand, soms ook naar het natuurreservaat De Beer op Rozenburg tegenover Hoek van Holland.

Hij behoorde tot de intieme kring van kritische veldornithologen van J. Kist en verrichtte ook zelfstandig veel avifaunistische waarnemingen. Op 28 december 1954 vond hij op de bodem van de Brielse Maas op De Beer het dode lichaam van de tevoren (26-27 december 1954) reeds door anderen levend waargenomen eerste Amerikaanse Zwarte Zee-eend Melanitta nigra americana voor Europa (Kist & J. Swaab, Ardea 43 (1955): 132-134, met een uitstekende kleurenafbeelding door Van den Oord). Samen met Kist en enkele anderen ontdekte hij op 18 september 1955, ook op De Beer, een Blonde Ruiter, dwaalgast uit Noord-Amerika, waarvan later door Kist in Limosa (28(1955) 61-65) mededeling is gedaan. Voorts ontdekte Van den Oord op 18 mei 1958 op het landgoed Clingendaal te 's-Gravenhage de eerste Bergfluiter in Nederland (Limosa 32 1959) 110-112).

Van den Oord was een bescheiden en uiterst bekwaam vogelwaarnemer en schreef en illustreerde verschillende artikelen in De Wandelaar en In weer en wind (bijvoorbeeld over de Lachstern, 1949) en maakte reeds vanaf 1936 lichtvoetige pentekeningen bij artikelen van Simon de Waard en anderen in De Wandelaar. Ook schreef hij het hoofdstuk 'De vogels' in de Gids voor het Natuurmonument De Beer (3de druk, 1961, met foto's van H.J.A. de Reuver).

Artikelen van Anton van den Oord

  • Oord, A.M. van den. Iets over de lachstern. In Weer en Wind 12, 125-127, 1949.
  • Oord, A. van den. Verslag van de excursie naar "De Beer" bij Hoek van Holland, op 23 October 1949. Ardea 37, 194-196, 1950.
    Lees hier de tekst op onze website. Als pdf om te downloaden. [opent in nieuw venster]

Tekeningen van Anton van den Oord

Monogram Van den OordVoous gaf het in zijn biografische schets van Van den Oord al aan: Van den Oord was onder andere illustrator. Hij voorzag veel artikelen van De Waard van tekeningen. Ook ontwierp hij een beeldmerk voor De Waard. Enige voorbeelden staan hieronder. Rechts het monogram dat Van den Oord zelf gebruikte.

Novemberdag

Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Een novemberdag op De Beer. De Wandelaar, 8, 365-373, 1936.

Op het Vogeleiland 1

Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Op het Vogeleiland. In Weer en Wind 11, 232-240, 1949. Aan de bovenzijde de Nieuwe Waterweg; aan de onderzijde de (nog niet afgedamde) Brielsche Maas.

Op het Vogeleiland 2Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Op het Vogeleiland (II). In Weer en Wind 12, 9-13, 1949.

Op het Vogeleiland 3Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Op het Vogeleiland (III). In Weer en Wind 12, 32-36, 1949.

Op het Vogeleiland 4Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Op het Vogeleiland (IV). In Weer en Wind, 12, 46-52, 1949.

Op het Vogeleiland 5Beginillustratie het artikel van Simon de Waard, Op het Vogeleiland (V), slot. In Weer en Wind 12, 75-78.

Nogmaals de lachsternBeginillustratie het artikel van Simon de Waard, Nogmaals de Lachstern. In Weer en Wind 12, 187-193, 1950.

 

De originele tekening van een winterkoning uit het arttikel van Simon de Waard, Zangvogeltellingen op 'De Beer' in 1951. De Wandelaar in Weer en Wind 19, 26-31, 1951 (links). De Waard gebruikte dezelfde tekening ook als beeldmerk op zijn briefkaarten (rechts).

 

Anton van den Oord en Simon de Waard

Anton van den Oord (links) met zijn goede vriend Simon de Waard. Foto collectie H. de Waard.