EditRegion4

Stempel 70 jaar Nieuwe Waterweg

[Laatste wijziging: 30 mei 2016]

In 1936 bestond de Nieuwe Waterweg 70 jaar. Dit was aanleiding voor een officiele herdenking op zaterdag 31 oktober 1936, de precieze datum waarop 70 jaar de prins van Oranje de eerste spade in de duinden stak als begin van de aanleg van de Nieuwe Waterweg, Bovendien was het voor de Rotterdmase Kunstkring reden genoeg om een speciale tentoonstelling te organiseren.

Niet alleen een tentoonstelling maar ook een speciaal gelegenheidsstempel met als extra tekst 'Brug noch sluis'. We waren al jaren op zoek naar een envelop met dit stempel. Dankzij postzegelhandelaar Wim van der Bijl uit Utrecht is dat gelukt. Hij vond de envelop op een postzegelbeurs in Parijs. De envelop is ook om een andere reden nog leuk. Zo is de afzender van de brief de bekende (en ook nu nog bestaande) handelsmaatschappij Bunge in Rotterdam. De postzegel is een 12½ cents zegel uit 1933 met als thema wereldvrede.

Verder verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling een speciaal affiche. Dit werd in origineel als linoleumsnede vervaardigd door de Rotterdamse kunstenaar Pieter den Besten. Het toont in tweekleurendrruk de Nieuwe Waterwef van Hoek van Holland naar Rotterdam met links het oude Steenen Baak bij Brielle en rechts de toenmalige semafoor bij Hoek van Holland. De afbeelding werd ook gebruikt op de voorkant van het boekje 'Een en ander over de verbinding van Rotterdam met de zee: Nieuwe Waterweg, 1866-1936' van de hand van W. van Looveren en uitgegeven door de Stichtng Havenbelangen. Een origineel exemplaar van het affiche bevindt zich in het Stadsarchief Rotterdam.

Jan Voerma jr De Beer Jan Voerman jr De Beer

Envelop met het gelegeheidsstempel ter gelegenheid van 70 jaar Nieuwe Waterweg in 1936.

Jan Voerman jr De Beer

Voorkant van het boekje dat is uitgegeven ter gelegenheid van 70 jaar Nieuwe Waterweg in 1936 met daarop de afbeelding vervaardigd door P. den Besten.

[30 mei 2016]