EditRegion4

Vogelwaarnemingen op De Beer

Een uitmuntend natuurgebied als De Beer heeft in zijn geschiedenis veel bezoekers mogen ontvangen. Veel van die bezoekers waren ornthitologen, vogelmensen, amateur of beroepsmatig. Er zijn de nodige verslagen van vogelwaarnemingen op De Beer bewaard gebleven. Daaruit blijkt keer op keer hoe uitzonderlijk De Beer als vogelgebied was. Natuurlijk had De Beer zijn naoorlogse faam te danken aan de grote aantallen van de grote stern en de visdief die er broedden. Maar daarnaast was er nog veel meer bijzonders te beleven.

Het boek 'Het Vogeleiland' uit 1930 geeft niet alleen een uitgebreide beschrijving van De Beer met alles wat er leeft en groeit. Het bevat als bijlage ook een 27 pagina's tellend overzicht van vogelwaarnemningen op De Beer voor de jaren 1925 tot en met 1929. Hieronder is een transciptie van dit deel van het boek te bekijken.

Avifauna van De Beer in 'Het Vogeleiland, 1925-1929 [opent in nieuw venster]

Van Doorn was in de oorlog en erna tot februari 1946 opzichter op De Beer namens de Dienst Domeinen. Voor het jaar 1945 maakte hij een laatste maal een overzicht van de vogelbevolking van De Beer.

Opzichter Van Doorn in 1945 [opent in nieuw venster]

Opzichter Wabe Korfmaker maakte als onderdeel van zijn werk maandelijks rapporten voor het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer. Ook maakte Korfmaker voor het bestuur jaarlijks een overzicht van de door hem waargenomen vogels.

Opzichter Korfmaker in 1949 [opent in nieuw venster]

Kees van Leeuwen was één van de vele Rotterdamse NJN'ers voor wie De Beer een waar vogeldorado was. Vanaf 1948 bezocht hij vele malen per jaar De Beer. Hier zijn aantekeningen uit 1951.

Kees van Leeuwen in 1951 [opent in nieuw venster]

Opzichter Wabe Korfmaker maakte als onderdeel van zijn werk maandelijks rapporten voor het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer. Hier de maandrapporten van Kofrmaker over het jaar 1954.

Opzichter Korfmaker in 1954 [opent in nieuw venster]

 

22042012