EditRegion4

Introductie wandeling

 

[ 1 ] 2. De Vlierenlaan en omgeving

1. Van Hoek van Holland naar De Beer

Van Hoek van Holland naar De BeerDe houten steiger in de Berghaven in Hoek van Holland was het vertrekpunt voor de oversteek naar De Beer. Tot 1935 was het Slis, de schipper van de reddingsboot, die eerst met een zeilbootje en later met het motorbootje de ´Hoek van Holland 10´ voor het vervoer zorgde. In 1935 werd het vervoer overgenomen door Ary Prins.

Er was ook nog een andere route, namelijk vanaf Rozenburg langs de zuidoever van de Nieuwe Waterweg. Daar was echter geen weg, maar liep de route over de percelen van de lokale boeren, met alle moeilijkheden van dien. Jan. P. Strijbos heeft deze soms moeizame route beschreven in zijn boek 'Waar de stilte spreekt'.

VisdiefjeSimon de Waard: 'Boven het water, dat nauwelijks deint onder de lichte bries, wieken de slanke visdiefjes, die zich onder vrolijk gekrijs aan de visvangst wijden; prachtig steken de blanke vogelfiguren tegen de helderblauwe lucht'. [In Weer en Wind 3, 172-178, 1939]

Gerard Tijmstra: '... langs den Zuidelijke Waterwegoever... Daar vinden we dan altijd een troepje van 12 tot 20 rosse grutto's, die alleen bij heel strenge kou verdwijnen, enkele wulpen en scholeksters, allerlei soorten meeuwen en in den vroegen herfst groenpootruiters, witgatjes, oeverloopers, veel tureluurs, enkele regenwulpen, een enkele bergeend, soms een paar lepelaars, een reiger, wat gekrieuwel van klein grut als bontbekjes, bonte standloopers, enz. [De Levende Natuur 32 (10), 306-318, 1927]

Langs de zuidelijke oever van de Nieuwe Waterweg lagen slikkige en deels zandige platen. Dit was het domein van een groot aantal vogels waaronder rosse grutto's, grutto's, tureluurs, scholeksters, wulpen, bergeenden, oeverlopers en allerhande meeuwensoorten. In juni bloeide langs de oevers in grote getale de pijlkruidkers die in hun bloeitijd een heerlijke geur verspreidden.

Vanaf de steiger voerde een paadje omhoog naar het huisje van de Vogelbescherming. Aan het eind van de jaren dertig werd hier op kosten van de Stichting Natuurmonument De Beer een fraaie opzichterswoning gebouwd.

Steiger De Beer

De houten aankomststeiger op De Beer, jaren dertig.
Foto W.G. van der Kloet.

Rosse gruttoOeverloper

Vogels van de slikplaten aan de Nieuwe Waterweg: rosse grutto en oeverloper.
Tekeningen van Anton van den Oord, 1936.

Oever Nieuwe Waterweg

De zuidelijke oever de Nieuwe Waterweg gezien in oostelijke richting, 1932. Foto A. de Graaf.

Huisje Vogelbescherming

De Vogelbescherming had tot in de jaren dertig een klein huisje op De Beer.
Het werd in voor- en najaar ook gebruikt als onderkomen bij meerdaagse verblijven op De Beer.
Fotograaf en jaartal onbekend.

 

[ 1 ] 2. De Vlierenlaan en omgeving

Introductie wandeling

 

 


12062012