EditRegion4

Introductie wandeling

 

3. Het Breed [ 4 ] 5. Aan de Brielsche Maas

4. Het Rietmoeras

Het RietmoerasHet zuidoostelijk deel van De Beer werd in beslag genomen door een uitgestrekt moerasachtig getijdengebied met geulen en dichte vegetatie: het Rietmoeras. De naam Rietmoeras is afkomstig van de auteurs van het boek 'Het Vogeleiland'. De auteurs geven echter zelf toe dat de naam eigenlijk niet klopt, want riet groeide er niet, biezen des te meer. Dit gebied, dat ook wel de Vogelplaat werd genoemd, was ruim 300 ha groot, ongeveer een kwart van het oppervlak van De Beer.

Het was een gebied met metershoge vegetatie, ook wel bescheven als een 'prachtwildernis', moeilijk deels onmogelijk begaanbaar en bovendien verraderlijk. Het stond in open verbinding met de zee en met vloed kon het water razendsnel opdringen (zie ook het verhaal van de pastoors).

De 'biezenwildernis' was het domein van de bruine kiekendieven. Aan de rand waar het moeras overging in de slikken van de Brielse Maas, was het altijd een drukte van belang. Het Vogeleiland: 'voor zoover het oog reikt is het bespikkeld met voedselzoekende of rustende vogels'.

De Vogelplaat zou in de Tweede Wereldoorlog worden ingepolderd; na de oorlog vonden tientallen boeren hier hun broodwinning.

 

 

In het Rietmoeras

In het Rietmoeras. Foto Niko Tinbergen, uit 'Het Vogeleiland'.

Op de grens van het Rietmoeras met de Brielsche Maas lagen uitgesterkte slikken en schorren

Op de grens van het Rietmoeras met de Brielsche Maas lagen uitgestrekte slikken en schorren, eind jaren twintig..
Foto Niko Tinbergen, uit 'Het Vogeleiland'.

Jongen van de bruine kiekendief

Jongen van de bruine kiekendief, eind jaren twintig. Foto Gerrit van Beusekom uit 'Het Vogeleiland'.

 

3. Het Breed [4 ] 5. Aan de Brielsche Maas

Introductie wandeling

 


12062012