EditRegion4

Introductie wandeling

 

4. Het Rietmoeras [ 5 ] 6. Het zuidelijke deel van het strand

5. Aan de Brielsche Maas

Aan de Brielse MaasAan de zuidkant van De Beer lag de Brielsche Maas, toen nog in open verbinding met de Noordzee. Langs de oevers van de Brielsche Maas lagen in het westen schelprijke oevers. Meer naar het oosten ging dit over in slikgebieden. Formeel lag de grens van het grondgebied ongeveer bij de Krimsloot de meest oostelijke afwatering van het Rietmoeras. De slikkige oevers liepen echter veel verder door het binnenland in. Aan de overkant lag Brielle, waarvan de stompe toren een markant herkenningspunt was.

Aan de Brielse MaasDe schelpenbanken aan de oevers waren van oudsher het domein van de kluut die hier met 400 broedparen goed was vertegenwoordigd. Bij eb was dit deel van De Beer ook een geliefkoosde plek voor rustende en voedselzoekende bergeenden, scholeksters, tureluurs, wulpen, bontbekken, strandplevieren en verschillende meeuwensoorten. En Niko Tinbergen noemt in artikel in De Wandelaar uit 1930 als vogelsoorten die hij in augustus/ september hier waarnam: 'wintertalingen, smienten, zilverlpevieren, goudplevieren, strandplevieren, wulpen, regenwulpen, rosse grutto's, bonte strandlopers, kleine strandlopers, drieteenstrandlopers, krombekstrandlopers, kanoetstrandlopers en vele meeuwen en sterns.

 

Een van de afwateringssloten van het Rietmoeras op de Brielsche Maas

Een van de afwateringssloten van het Rietmoeras op de Brielsche Maas, eind jaren twintig.
Op de achtergrond de stompe toren van Brielle. Foto Niko Tinbergen uit 'Het Vogeleiland'.

Het zuidelijk deel van De Beer met geulen, 1927

Het zuidelijk deel van De Beer met geulen, 1927. Foto Frans Kooijmans.

Kluut met eieren, De Beer, 1940

Kluut met eieren, De Beer, 1940. Foto Jan. P. Strijbos.

 

4. Het Rietmoeras [ 5 ] 6. Het zuidelijke deel van het strand

Introductie wandeling

 


12062012