EditRegion4

Introductie wandeling

 

5. Aan de Brielsche Maas [ 6 ] 7. Het middelste deel van het strand

6. Het zuidelijke deel van het strand

Het zuidelijke deel van het strandHet zuidelijk deel van het strand bestond deels uit een grote zandplaat, meer naar het oosten lagen verbrokkelde duinpartijen en naar het zuidoosten ook al de eerste moerassige delen met kreken. Het gebied werd in het zuiden begrensd door uitgebreide slikplaten die ver naar het oosten uitstrekten. Het was een veranderlijk landschap waar - waarschijnlijk door de konijnen - duinen geen rustig leven was gegund. Duindoorns voerden hier een bittere strijd om het bestaan die echter meestal tot mislukken was gedoemd.

Dit zuidelijk deel was een geliefkoosd doel van De Beer bezoekers, omdat hier in elk jaargetijde wel van vogels viel te genieten. Zo lag aan de zuidkant een aantal verspreide kolonies van de grote sterns, alles tezamen in de tweede helft van de jaren dertig goed voor enkele duizenden broedparen. Ook lag hier een van de drie kolonies van de dwergstern. In de buurt van enigszins begroeide delen, broedden tapuiten. Meer oostelijk, in de duinvlaktes in de richting van het Rietmoeras lag een van de plekken waar de kemphanen hun schijngevechten hielden.

 

Verstuivend duin

Verstuivend duin, 1938. Foto Frans Kooijmans.

Verbrokkeld duinenlandschap aan de zuidkant van De Beer

Verbrokkeld duinenlandschap aan de zuidkant van De Beer, 1927. Foto Niko Tinbergen.

Kreek aan de zuidkant van De Beer, 1936

Kreek aan de zuidkant van De Beer, 1936.

 

5. Aan de Brielsche Maas [ 6 ] 7. Het middelste deel van het strand

Introductie wandeling

 


12062012