EditRegion4

Introductie wandeling

 

6. Het zuidelijke deel van het strand [ 7 ] 8. Het noordelijke van het strand

7. Het middelste deel van het strand

Het middelste deel van het strandDit deel van De Beer was eigenlijk nog zeer natuurlijk. Losse duinen en duingroepen liggen over dit deel van De Beer verspreid. Hier was een voortdurende strijd om het bestaan gaande. Hoge vloed en stormen tastten voortdurend de duinen aan. Het was een zeer dynamisch landschap. Meer naar binnen lagen grote zandvlakten die met schelpen en deels vegetatie waren bedekt. De duinen aan de oostkant hadden sterk te lijden onder konijnenvraat.

In dit deel van De Beer lag ook een deel van het Groene Strand, de spaarzaam begroeide strandvlakte aan het oostelijk deel van het strand. De vegetatie bestond vooral uit zoutminnende planten met het dicht bij zee vooral zeekraal en meer naar het binnenland met als hoofdbestanddeel melkkruid met daarnaast klein schorrekruid em de rode ganzevoet. Waar het Groene Strand overgaat in duintjes kon met een beetje geluk de zeewolfsmelk en de blauwe zeedistel worden gevonden.

In augustus en september was dit deel van De Beer, naast Het Breed, ook het domein van de morinelplevier op zijn doortocht vanuit het hoge noorden.

Het Groene Strand, 1935

Het Groene Strand, 1935. Foto Jan P. Strijbos.

Stuifduinen, 1938

Stuifduinen, 1938. Foto Frans Kooijmans.

Eieren van de grote stern, 1933

Eieren van de grote stern, 1933. Foto A. de Graaf.

Morinelplevier in winterkleed op het Groene Strand op de Beer, 1929

Morinelplevier in winterkleed op het Groene Strand op de Beer, 1929. Foto Niko Tinbergen.

Onttakelde duinen

Onttakelde duinen. Foto Niko Tinbergen uit 'Het Vogeleiland'.

 

6. Het zuidelijke deel van het strand [ 7 ] 8. Het noordelijke van het strand

Introductie wandeling

 


12062012