EditRegion4

Het landschap van De Beer in de jaren dertig

De Beer vormde voor de Tweede Wereldoorlog één groot aaneengesloten landschap waarin alle onderdelen zonder scheidingen in elkaar overgingen. Er was geen ononderbroken duinenrij. Het zeewater kon dan ook bij hoogwater of bij storm ver het binnenland binnendringen. Het was daarmee een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem. Bovendien vond er op De Beer geen waterwinning plaats. Het grondwater stond daardoor hoog. Dit zorgde voor natte duinvalleien en plasjes in het duingebied. Thijsse schreef in 1932 over De Beer: 'In mijn inleiding van het mooie boek van Tinberegen en zijn vrienden "het Vogeleiland" heb ik getracht de beteekenis van De Beer als naturmonument uiteen te zetten. Ik heb mij toen nog al strek uitgedrukt, maar toch nog lang niet sterk genoeg. [...] Wij mogen de hoop niet opgeven, dat deze Beer nog eens als echt natuurmonument van interationale beteekenis zal worden behandeld. Doch nergens is zoo veel schoons geconcentreerd als hier op de Beer'.

De Tweede Wereldoorlog zou het aanzien van De Beer fundamenteel veranderen. Niet alleen de onvoorstelbare hoeveelheid bunkers, maar ook de kilometers lange zeewering, de Chinese muur, van noord naar zuid en de inpoldering van het rietmoeras aan de zuidkant, maakten van De Beer een fundamenteel ander soort natuurgebied. Niettemin viel er ook na de oorlog nog veel te genieten: voor een wandeling over De Beer na de oorlog zie Het landschap van De Beer eind jaren vijftig/begin jaren zestig

Een virtuele wandeling zal ons De Beer tonen zoals dat er in de jaren dertig uitzag. Per landschapsonderdeel zullen daarbij de meest interessante of herkenbare punten aan de orde komen. De Beer kan op twee manieren worden verkend: via een wandeling (1) en via de kaart (2).

1. Een wandeling over De Beer

U kunt zich gewoon laten rondleiden, u vaart vanuit de Berghaven in Hoek van Holland over met het bootje van Ary Prins, u komt aan op de aanlegsteiger van De Beer en u volgt het spoor. Begin de wandeling.

2. Verkening van De Beer via de kaart

Met de kaart kunt u ook overal komen. De Beer is hiervoor opgedeeld in zes gebieden die op de kaart hieronder zijn aangegeven. U vindt de gebieden door met de muis over de kaart te bewegen en vervolgens in het gevonden gebied te klikken. U gaat dan naar de pagina waar dit gebied wordt beschreven. U kunt ook onderstaande links gebruiken.

1. Van Hoek van Holland naar De Beer

2. De Vlierenlaan en omgeving

3. Het Breed

4. Het Rietmoeras

5. Aan de Brielsche Maas

6. Het zuidelijke deel van het strand

7. Het middelste deel van het strand

8. Het noordelijke van het strand met de Aanspoelselhoek

Kaart De Beer De Beer, de noordoostelijke hoek met de toegangen en het vlierenwoud De Beer, de Stortpolder en het Breed, aan de oostkant

 

De kaart, die is gebaseerd op de topografische kaart 37A uit 1936, dient als oriëntatie.

 


12062012