EditRegion4

Introductie wandeling

 

[ 1 ] 2. De toegang tot De Beer

1. Aankomst op De Beer

Aankomst op De BeerVan de houten veersteiger van de pont uit de Berghaven in Hoek van Holland voer het bootje de Marycock van veerman Ary Prins naar De Beer. Halverwege de loopbrug was het mogelijk om langs een ijzeren laddertje op het strand langs de Nieuwe Waterweg te komen en vandaar gelijk naar het westen te lopen. Het kon dan wel gebeuren dat opzichter Korfmaker dat in de gaten had. Hij gebruikte dan een toetertje om te waarschuwen: wel even de jaarkaart laten zien!

Simon de Waard: 'Sterns krijgen we al te zien wanneer we met de motorvlet van de veerman de Waterweg oversteken, vooral visdiefjes (Sterna hirundo). Zij jagen op visjes, die zij al vliegende opsporen en dan weten te bemachtigen door zich van enige hoogte met vooruitgestoken snavel in het water te storten.'

De oever naar het westen toe bestond uit kaal zand met vaak diverse soorten meeuwen en steltlopers en veel kwallen langs het water. Naar het oosten toe lag er een duidelijke zandrichel met helm en biestarwegras, en daarachter een rietmoerasje. Daar lag een grote betonnen steiger uit de oorlog en op het land stonden veel gebouwen. Dat landschap werd overheerst door een hoge betonnen toren met twee zijarmen, een reusachtige richtkijker met een afstandsmeter voor de vuurleiding van de kustverdedigingskanonnen.

Jan Koolen: 'Op het stukje strand daar heb ik in september 1957 een volwassen kleine burgemeester zien zitten. Die zwierf in die tijd een maand lang in deze omgeving, ook langs de havens van Hoek van Holland. Prins was er enthousiast over en toonde hem aan de vele bezoekers die er op af kwamen (en dat ver voor de tijd van Dutch Birding!)'.

Bootje Ary Prins

Het bootje de Marycock op de Nieuwe Waterweg; op de voorgrond de steiger van De Beer.
Ansichtkaart uit de jaren vijftig.

Aanlegsteiger De Beer

Aanlegsteiger op De Beer. Foto Simon de Waard; uit de diaserie van Simon de Waard.

Leidstand

De vuurleidingstoren die door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog was gebouwd.
Op de achtergrond de Nieuwe Waterweg. Ansichtkaart jaren vijftig.

Visdief

Visdief, Bleskensgraaf, april 2006. Foto © Laurens de Waard > Website Laurens de Waard.

 

[ 1 ] 2. Toegang tot De Beer

Introductie wandeling

 

 


08052012