EditRegion4

Introductie wandeling

 

5. Ten zuiden van de hoofdweg [ 6 ] 7. Scholeksterwei

6. Kievitenwei/plas

 

KievitenweiTen westen van het moerasbos en ten zuiden van de zanddijk lag een open rietveld met in het midden een paar vaak uitgedroogde plasjes. Dit was de voormalige Kievitenwei, die in de loop van de tijd helemaal met riet was dichtgegroeid. Je kon er niet in of doorheen, maar er liepen wel paadjes langs. Daarlangs stonden veel mooie moerasplanten als waternavel, glidkruid, heelblaadjes, valeriaan, leverkruid en ook enkele vleeskleurige orchissen.

Simon de Waard: 'Het hele voorjaar door heerst er een prettige drukte van allerlei watervogels: wilde eenden, slobeenden, zomertalingen, meerkoeten en waterhoentjes, die in de directe omgeving broeden, en van vogels als kieviten, tureluurs, kemphanen, grutto's en scholeksters, die er voedsel komen zoeken. Ook bergeenden zijn er vaak te zien. In het voorjaar is de plas voor een groot deel bedekt met duizenden bloempjes van de zilte waterranonkel en dan is het er wel op zijn mooist. Ja, die Kievitenplas is een prachtige aanwinst!'

Wabe Korfmaker: '… aan de oever ten oosten van Kievitenplas zeker een 45 moeraswespenorchideëen omringd door duizendguldenkruid en parnassia, welke zich op deze plaats ook zeer uitbreidt. Er tussen in bloeiden dan de watermunt, wit en geel walstroo enz. zodat dit hoekje voor de plantenliefhebbers(sters) […] een waar paradijsje was..'.

Kievitenplas

Kievitenplas, ca. 1950. Foto Simon de Waard; uit de diaserie van Simon de Waard.

Bergeend

Bergeend op De Beer. Foto Frans Kooijmans; uit de diaserie van Simon de Waard.

 

5. Ten zuiden van de hoofdweg [ 6 ] 7. Scholeksterwei

Introductie wandeling

 

 


08052012