EditRegion4

Introductie wandeling

 

6. Kievitenwei [ 7 ] 8. Het Kernwerk

7. Scholeksterwei

Wie de Kievitenwei uit het boek 'Het Vogeleiland' noemt, gaat dan in één adem door met de Scholeksterwei. Die lag ten westen van de kop van de zanddijk, maar ook dit gebied leek in de verste verte niet meer op een wei. Het was een moerassig gebied met veel water en hoog gras en riet tussen een dicht duindoornstruweel. Geen weidevogel kon daar nog iets van zijn gading vinden.

Jan Koolen: 'Desondanks krioelde het daar elk najaar van de waterrallen op de trek. Geregeld waren er wel 10 tot 20 rallen te horen die naar elkaar zaten te roepen. Door die dichte begroeiing waren ze nooit te zien. Er vond kennelijk duidelijk trek van deze vogel over De Beer plaats'.

 

Waterral © Carel van der Sanden.

Waterral, locatie onbekend, 2010. © Foto Carel van der Sanden, www.natuurlijk-erp.nl.

 

6. Kievitenwei [ 7 ] 8. Het Kernwerk

Introductie wandeling

 

08052012