EditRegion4

Introductie wandeling

 

Naar het vorige deel van de kaart [ ] Naar het volgende deel van de kaart

C. Het zuidelijke binnenduingebied (15-20)

15. Het (tweede) Jacob Bakkerbos lag er halverwege de jaren vijftig al, langs de westrand van de nieuwe Pan- of Krimpolder. Het was aangelegd op een oude binnenduinvlakte. Of daarmee veel verloren is gegaan, weet niemand meer. Gezien de vele mijnentrechters in deze omgeving zal het originele terrein in de oorlog ook wel flink beschadigd zijn geraakt. Het bos had dezelfde samenstelling als het eerste Jacob Bakkerbos (9) en zal wel aangelegd zijn om de nieuwe akkers een beetje te vrijwaren van wildschade vanuit het natuurgebied. Meer hierover met foto's.

16. De zuidelijke toegang tot De Beer, die gemaakt is toen in het noordoosten de toegang was verdwenen, bood in feite een heel mooie entree. Er lag een oude zandige schelpenvlakte, vol droog mos in diverse kleuren, met oude resten van duinkopjes met grote oude vlieren. Die vlakte werd naar het noorden toe graziger en stond daar helemaal vol met parnassia, de grootste parnassiaweide van De Beer. Die begroeiing liep uit naar het noorden toe, een afwisselend laag duinterrein met struwelen van vooral duindoorn maar ook kleine en grote open stukken, met een bloemrijke vegetatie. Behalve de autoweg, liep er ook een pad doorheen waar het elke zomer genieten van de bloemen was. Naar het noorden toe liep dit gebied uit op de eerder beschreven duinrichels. Ook het pad liep daar doorheen. Meer hierover met foto's.

17. Ten noorden van de Schelpenvlakte laag aan de oostkant van de weg een open bloemrijk gebied. De weg was in de Tweede Wereldoorlog strategisch aangelegd achter de grote zeeweringsdijk, de Chinese Muur en maakte snel transport van noord naar zuid op De Beer mogelijk. Meer hierover met foto's.

18. Naar het westen toe lag een groot complex van hogere duinen met veel helm en hogere bosschages van vlier, liguster en duindoorn. Er lagen diverse bunkers en begraven bunkers in, alsmede een plasje. Op de topografische kaart en de luchtfoto uit 1938 stond deze duingroep ook al zeer markant en dicht begroeid aangegeven, midden op het toenmalige Groene Strand. Bij de aanleg van de dijk (19) is deze duingroep daarin opgenomen. Aan de westkant stonden twee hoge houten bakens voor de scheepvaart in de Waterweg, waarschijnlijk in combinatie met de drie bakens op het strand. Meer hierover met foto's.

19. Het gehele tot nu toe beschreven gebied ligt in het zoete deel van De Beer, achter de in de oorlog aangelegde dijk. Zoals elders in dit boek is uitgelegd, diende deze dijk de Duitsers met hun verdedigingswerken, alsmede de inpoldering van De Vogelplaat tot De Pan- of Krimpolder. Door die dijk werd een kwart van de vroegere Beer fundamenteel veranderd en ging een kwart verloren. Meer hierover met foto's.

20. De Pan- of Krimpolder. Meer hierover met foto's.

 

Naar het vorige deel van de kaart [ ] Naar het volgende deel van de kaartTerug naar introductiepagina van de wandeling

 


08052012