EditRegion4

De Beer, eind jaren vijftig/begin jaren zestig

De Beer vormde voor de Tweede Wereldoorlog één groot aaneengesloten landschap waarin alle onderdelen zonder scheidingen in elkaar overgingen. Door de ingrepen tijdens de oorlog waren daarna onderling gescheiden zones duidelijker aanwezig. Zo zorgde de aan de westkant van De Beer aangelegde dijk, de Chinese Muur, ervoor dat er een strikte scheiding tussen een zoet binnendijks en een zout buitendijks deel kwam. Maar ook binnen die twee grote delen waren landschapsonderdelen ontstaan die min of meer op hun plaats bleven liggen en goed te onderscheiden en herkenbaar waren.

Een virtuele wandeling zal ons De Beer tonen zoals het was vanaf het eind van de jaren veertig tot aan de ondergang in het begin van de jaren zestig. Per landschapsonderdeel zullen daarbij de meest interessante of herkenbare punten aan de orde komen. De Beer kan op twee manieren worden verkend: via een wandeling (1) en via de kaart (2).

Het landschap van De Beer was voor de Tweede Weereldoorlog fundamenteel anders van karakter dan ervoor. Voor een wandeling over De Beer, zoals het was in de jaren dertig, zie Het landschap van De Beer in de jaren dertig.

1. Een wandeling over De Beer

U kunt zich gewoon laten rondleiden, u vaart vanuit de Berghaven in Hoek van Holland over met het bootje van Ary Prins, u komt aan op de aanlegsteiger van De Beer en u volgt het spoor. Begin de wandeling.

2. Verkening van De Beer via de kaart

Met de kaart kunt u ook overal komen. De Beer is hiervoor opgedeeld in zes gebieden die op de kaart hieronder zijn aangegeven. U vindt de gebieden door met de muis over de kaart te bewegen en vervolgens in het gevonden gebied te klikken. U gaat dan naar de pagina waar dit gebied wordt beschreven. U kunt ook onderstaande links gebruiken.

A. De noordoostelijke hoek met de toegangen en het vlierenwoud (1-8)

B. De Stortpolder en Het Breed, aan de oostkant (9-14)

C. Het zuidelijke binnenduingebied (15-20)

D. Het buitendijkse deel, de zone langs de dijk (21-34)

E. Het Groene strand (35-40)

F. Het strand (41-45)

Kaart De Beer De Beer, het strand De Beer, de noordoostelijke hoek met de toegangen en het vlierenwoud De Beer, het strand De Beer, het buitendijkse deel en de zone langs de dijk De Beer, de Stortpolder en het Breed, aan de oostkant De Beer, het zuidelijke binnenduingebied De Beer, het strand De Beer, het Groene Strand De Beer, het Groene Strand

 

De kaart, die is gebaseerd op de topografische kaart 37A uit 1957, dient als oriëntatie. De tekst is van de hand van Jan Koolen. De tekst is voorzien van persoonlijke observaties aan de hand van teksten van Jan Koolen, Gerard Ouweneel en Simon de Waard. Van de laatste twee zijn letterlijke citaten overgenomen uit hun publicaties.

Dit onderdeel van de website is tot stand gekomen dankzij de welwillende medewerking van Jan Koolen en Gerard Ouweneel. Voor zover mogelijk is tijdsgebonden fotomateriaal gebruikt. Veel van dit materiaal is afkomstig van Jan Koolen; het is aangevuld met foto's van Simon de Waard, Karel Schot en Gerard Ouweneel. Het bleek met name voor de vogels niet in alle gevallen mogelijk om foto's te vinden die in de jaren vijftig op De Beer waren gemaakt. Daarom is - ter illustratie van de vogelrijkdom van De Beer - ook gebruikt van hedendaagse vogelfoto's. Dit materiaal is geplaatst met vriendelijke toestemming van Han Bouwmeester, Frank Bruin, Gerard Janse, Hendrik van Kampen, Legolas, Bert Ooms, Norman van Swelm, Fred Visscher, Laurens de Waard en Gerard van Zeele.

 


08052012