Natuurmonument De Beer

Werk in de luchtverontreiniging

Ed Buijsman (1948) is ooit opgeleid als analytisch-chemicus op de afdeling Elementenanalyse van Ben Griepink en is ook als zodanig daar een aantal jaren als onderzoeker werkzaam geweest. Daarnaast is hij opgeleid als atmospherisch-chemicus bij het Instituut voor Meteorologie en Oceanografie (IMOU) van, toen nog, Rijksuniversiteit Utrecht onder de hoede van Louk Conrads.

Het grootste deel van zijn professionele carrière is hij werkzaam geweest op diverse deelterreinen van de luchtverontreiniging. Zo heeft hij van 1979 tot en met 1986 gewerkt bij de Groep Atmosferische Chemie van het al genoemde IMOU, samen met Willem Asman. Het was de tijd van het zureregenonderzoek, de geboorte van ammoniak als milieuprobleem en het chemisch regenwateronderzoek dat langzaamaan volwassen werd. Daarnaast was hij van 1976 tot en met 1986 docent scheikunde bij de Stichting Aanvullend Onderwijs met Oebele Blaauw als directeur en Jan Zonneveld als coördinator.

In 1986 verkaste hij naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven en ging vervolgens mee met het nieuw opgerichte Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) met Klaas van Egmond als directeur. Later ontstond hieruit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ook bij deze organisaties was de luchtverontreiniging zijn werkgebied. Hij vervuilde bij het RIVM/MNP/PBL functies als projectleider Jaarverslag Luchtkwaliteit, hoofd van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, senior medewerker meetstrategie en redacteur luchtkwaliteit van het Compendium voor de Leefomgeving. Buijsman is in november 2013 met pensioen gegaan.

Wat nog meer

Van lucht alleen kan een mens niet leven dus kwam er ook de interesse voor de natuur bij en, later, ook interesse voor historische aspecten van de luchtkwaliteit en de natuur in Nederland. In 2007 verscheen van zijn hand bij uitgeverij Matrijs een boek over de geschiedenis van het legendarische natuurmonument De Beer. In maart verscheen, eveneens bij Matrijs, een boek over de geschiedenis van de Grote Stern in Nederland (zei rechts bij 'De Boeken'). Daarnaast is hij oprichter van de tijdschriften Voortschrijdende Inzichten en PANORAMA (discontinued) en de website van Voortschrijdende Inzichten (zie ook rechts bij 'Elders').

Over de boeken bij uitgeverij Matrijs

Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer
Fraaise schepsels. De grote stern in Nederland

Zie ook ook deze website bij 'Boeken'

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Ed Buijsman

Ed Buijsman. Foto PBL.