Natuurmonument De Beer

1. Aankomst op De Beer Pijl links [ 2 ] Pijl 3. De bestrate hoofdweg

Kaartje Toegang tot De BeerDe toegang met de diverse huizen en gebouwen, waaronder De Blencken, de woning van Korfmaker, langs de toegangsweg. Het was een wat rommelig terrein met open plekken tussen de met veel vlier begroeide zandheuvels

Geen wonder met tienduizenden bezoekers per zomer met hun fietsen en auto's. Het viel wel op dat veel bezoekers kwamen om bramen te zoeken. In dit deel van het terrein bevonden zich ook de 'recreatiebungalow' de Aenstoot, een voormalige Rode Kruisbunker uit de Tweede Wereldoorlog.

Aan het eind van de jaren vijftig deed de toegenomen welvaart zich op De Beer gevoelen. Meer en meer bezoekers kwamen met de auto in plaats van met de fiets of met het bootje van Prins. Foto collectie Ed Buijsman.

Paviljoen

Vlak bij de ingang van De Beer lag een paviljoen met fraai uitzicht op de Nieuwe Waterweg. Ansichtkaart jaren vijftig.

De Blencken

Het huis van opzichter Korfmaker, De Blencken. Rechts Korfmaker, links bestuurslid Bakker. Foto collectie Anneke Korfmaker.

 

1. Aankomst op De Beer Pijl links [ 2 ] Pijl 3. De bestrate hoofdweg

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Suikerzakje

Suikerzakje van paviljoen De Beer. Gorzeman was de uitbater. Collectie Ed Buijsman.

Uit het informatieboekje over natuurmonument
De Beer, 1954.

Toegang
Buiten de broedtijd, dat is van 15 Juli tot 31 Maart, zijn bij de woning van de Opzichter (bij de aanlegsteiger van het bootje) dagtoegangskaarten verkrijgbaar voor het gehele reservaat, met uitzondering van enkele met rode bordjes gemerkte terreinen, ad. f 0,50 p.p. (kinderen onder 12 jaar halve prijs) of f 2,50 per gezelschap van 10 personen. Ook zijn maandkaarten verkrijgbaar ad. f 2,50 p.p.

  Binnen de broedtijd, van 1 Mei tot 15 Juli, moet het bezoek van te voren bij de Opzichter worden aangevraagd (eventueel per telefoon West Rozenburg 12, 's ochtends tussen 7.30 en 8.30 en 's avonds tussen 18.00 en 20.00 uur). Het bezoek aan de broedkolonies geschiedt uitsluitend in groepen van hoogstens 15 personen onder leiding van een der leden van het personeel; in het algemeen twee excursies in de voormiddag en twee in de namiddag. Men krijgt bericht of men geplaatst kon worden in een groep. In het ontkennende geval kan men in overleg met de Opzichter een andere dag kiezen. De toegangsprijs in de broedtijd bedraagt f 0,75 p.p., te betalen bij de Opzichter. De rondleidingen vinden in de regel plaats 's ochtends om 9.30 en 's middags om 13.45 uur. Reducties op de toegangsprijs worden niet verleend.

  "Vrienden van De Beer" hebben buiten de broedtijd vrije toegang; in de broedtijd hebben zij recht op twee gratis, vooraf te regelen, rondleidingen. Men kan "Vriend van De Beer" worden ad f 5,- per jaar, zonder recht van introductie, ad f 7,50 met recht van introductie van één persoon en ad f 10,- of meer, waarbij men drie personen mag introduceren.

 

Logeergelegenheid
Op de Beer mag niet worden gekampeerd. Er is echterr voor "Vrienden van de Beer" een vacantiehuis, genaamd "De Aanstoot", dat in twee gedeelten wordt verhuurd. Elke helft bestaat uit een dagverblijf met twee slaapkamers, met zeven bedden. Alles is aanwezig, behalve dekens en linnengoed. Leveranciers komen aan de deur. De huurprijs bedraagt f 55,- per tien dagen. Voor langer of korter tijd, wordt - althans in de zomermaanden - niet verhuurd. Vanaf 1 Januari te bespreken bij de Rentmeester.

 

De Aenstoot

Het recreatiegebouw De Aenstoot was gevestigd in een voormalige Rode Kruisbunker die de Duitsers in de oorlog hadden gebouwd. Leveranciers kwamen aan de deur! Foto collectie Anneke Korfmaker.