Natuurmonument De Beer

4. Ten noorden van de hoofdweg Pijl links [ 5 ] Pijl rechts 6. Kievitenplas/wei

Kaartje DTen zuiden van de hoofdwegTen zuiden van de hoofdweg lag een wild, moerasachtig bos, op basis van duinbulten (grotendeels begraven bunkers) met ertussen lage delen die 's winters onder water stonden.

Alles was dicht begroeid met de gebruikelijke vlier en liguster, maar ook met wilg, abeel en ratelpopulier. Er lag een uitgebreid netwerk van paadjes doorheen, hoog en laag, je liep er vaak door het water te plenzen. Uiteraard stond er veel moerasbegroeiing. Het was een van de interessantste bosgebieden van De Beer. Het zat er vol met bosvogels. In het voorjaar was het er een constante jubel, die ook vanaf de hoofdweg was te horen.

Nat bos ten zuiden van de hoofdweg

Nat bos ten zuiden van de hoofdweg. Foto Jan Koolen.

 

4. Ten noorden van de hoofdweg Pijl links [ 5 ] Pijl rechts 6. Kievitenwei

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaat

Jan Koolen: Deze bossen en ook het verder aanwezige struikgewas op De Beer, met hun overheersende begroeiing van besdragende heesters als vlier, liguster en duindoorn, speelden een enorme rol tijdens de vogeltrek. Soms was er kennelijk een goede gestuwde trek langs de kust, waarbij alles in Hoek van Holland tegen de Waterweg aan opstroopte. De hele oeverzone van de Waterweg nabij de kust zat dan vol met duizenden en duizenden trekvogels, voornamelijk vinken en lijsterachtigen. Tegen het einde van de ochtend begonnen groepen van honderden vogels op te stijgen en steeds hoger rond te vliegen, om tenslotte de oversteek van de brede Waterweg te wagen. Aan de overkant op De Beer vielen ze meteen weer in en waren ze uit de lucht verdwenen. Zo kon het gebeuren dat alle struiken op De Beer bomvol bleken te zitten. De vogels vlogen niet door, ze deden zich alleen maar te goed aan de bessen. De bodem was helemaal paars bespikkeld van de vogelpoep van vlierbessen.

Terzijde

Kramsvogels

Kramsvogels, Emmen, 2010. Foto © Bert Ooms > Naturemind.