Natuurmonument De Beer

5. Ten zuiden van de hoofdweg Pijl links [ 6 ] Pijl rechts 7. Scholeksterwei

Kaartje Kievitenwei/plasTen westen van het moerasbos en ten zuiden van de zanddijk lag een open rietveld met in het midden een paar vaak uitgedroogde plasjes. Dit was de voormalige Kievitenwei, die in de loop van de tijd helemaal met riet was dichtgegroeid. Je kon er niet in of doorheen, maar er liepen wel paadjes langs. Daarlangs stonden veel mooie moerasplanten als waternavel, glidkruid, heelblaadjes, valeriaan, leverkruid en ook enkele vleeskleurige orchissen.

Kievitenplas

Kievitenplas, ca. 1950. Foto Simon de Waard; uit de diaserie van Simon de Waard.

 

5. Ten zuiden van de hoofdweg Pijl links [ 6 ] Pijl rechts 7. Scholeksterwei

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: 'Het hele voorjaar door heerst er een prettige drukte van allerlei watervogels: wilde eenden, slobeenden, zomertalingen, meerkoeten en waterhoentjes, die in de directe omgeving broeden, en van vogels als kieviten, tureluurs, kemphanen, grutto's en scholeksters, die er voedsel komen zoeken. Ook bergeenden zijn er vaak te zien. In het voorjaar is de plas voor een groot deel bedekt met duizenden bloempjes van de zilte waterranonkel en dan is het er wel op zijn mooist. Ja, die Kievitenplas is een prachtige aanwinst!'

 

Wabe Korfmaker: '[...] aan de oever ten oosten van Kievitenplas zeker een 45 moeraswespenorchideëen omringd door duizendguldenkruid en parnassia, welke zich op deze plaats ook zeer uitbreidt. Er tussen in bloeiden dan de watermunt, wit en geel walstroo enz. zodat dit hoekje voor de plantenliefhebbers(sters) [?] een waar paradijsje was.'

Terzijde

Bergeend

Bergeend op De Beer. Foto Frans Kooijmans; uit de diaserie van Simon de Waard.