Natuurmonument De Beer

8. Het Kernwerk Pijl links [ 9 ] Pijl rechts 10. Stortpolder

Kaartje Het (eerste) Jacob BakkerbosHet (eerste) Jacob Bakkerbos rond de Stortpolder was een beetje saai, met veel esdoorns, essen, populieren, wilgen, berken en meidoorns, en met een rijke ondergroei die wees op kleigrond.

Maar er waren ook zandige stukken met veel Jacobskruiskruid. In de jaren vijftig was alles even jong. De bospaden dienden alleen om snel naar het zuidwesten te komen. Langs de noordrand van het bos lag een hoge bult die een mooi uitzicht bood op het rietveld (zie ook bij — 6) met daarachter de zanddijk (zie ook bij — 3) vol bloeiende vlier.

Een jong bos met veel esdoorns

Het eerste Jacob Bakkerbos was een jong bos met veel esdoorns.
Foto Jan Koolen.

 

8. Het Kernwerk Pijl links [ 9 ] Pijl rechts 10. Stortpolder

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Verslag van de vergadering van het bestuur van Stichting Natuurmonument De Beer, juni 1953: Aan de ingang van het bos heropent de Voorzitter de vergadering. Hij wijst er op, dat in de vorige vergadering de verdiensten van de heer Bakker jegens de Stichting in het licht zijn gesteld, maar dat de notulen met andere stukken in het stof van de archieven zullen verzinken. Het Bestuur heeft daarom de behoefte gevoeld om op voor een ieder zichtbare wijze tot in de lengte van dagen uitdrukking te geven aan zijn gevoel van erkentelijkheid voor de belangrijke rol, die de heer Bakker in de totstandkoming en het behoud van het reservaat heeft gespeeld. Hij nodigt daarom de heer Bakker uit om het tafelkleedje te verwijderen, dat daarbij een eenvoudig bordje onthult aan de ingang van wat tot dusverre bij gebrek aan beter 'Het Oude Bos' heette en wat voortaan bekend zal zijn als het 'Jacob Bakker Bos'. De heer Bakker toont zich met deze huldiging zozeer ingenomen, dat hij, hetgeen hem zelden geschiedt, met de mond vol tanden staat.

Terzijde

Bij de feestelijke opening van het eerste Jacob Bakkerbos

Bij de feestelijke opening van het eerste Jacob Bakkerbos, juni 1953. Jacob Bakker wordt gefeliciteerd door de voorzitter van het bestuur van Stichting Natuurmonument De Beer, J.A. van Steijn. Fotograaf onbekend, mogelijk de rentmeester, ir. De Voogd, een man die veel kiekjes maakte.

 

Kruiskruid

Er stond hier veel kruiskruid. Foto Jan Koolen.