Natuurmonument De Beer

9. Het (eerste) Jacob Bakkerbos Pijl links [ 10 ] Pijl rechts 11. Het Breed

Kaartje De StortenDe Stortpolder bestond uit de Hoge Storten en de Lage Storten. Ze vonden hun oorsprong in de tijd van de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Een deel van de grond die vrijkwam bij de doorgraving, werd hier opgeslagen. Ook de grond die bij latere verdiepingen of uitbagerringen van de Nieuwe Waterweg moest worden afgevoerd, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwam hier terecht. Verder valt hier niet veel interessants over te melden.

Bunker op de Stort

Zicht op de Stort in oostelijke richting. De 'bult' op de achtergrond is een met zand bedekte bunker; op de voorgond de Kievitenplas. Foto Simon de Waard.

 

9. Het (eerste) Jacob Bakkerbos Pijl links [ 10 ] Pijl rechts 11. Het Breed

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: Achter de plas ligt een hoogte, die het Stort genoemd wordt, die nog een extra verhoging gekregen heeft, doordat men de bunker, die zich daar bevond, heeft laten staan en met zand bedekt heeft. Door de onnatuurlijke vorm ziet het er niet fraai uit, maar ik neem aan, dat het niet mogelijk geweest is het geval te verwijderen. Wat vlieren zouden er – dunkt me – de scherpe kanten wel iets van weg kunnen nemen.

Terzijde

Bunkers onderwerken

Een aantal bunkers op De Beer werd met zand overdekt. Dit gebeurde in de tweede helft van de jaren veertig; alles met handkracht. Foto collectie Ed Buijsman.