Natuurmonument De Beer

10. De Stortpolder Pijl links [ 11 ] Pijl rechts 12. Ten oosten van Het Breed

Kaartje Het BreedDat was in feite een grote hooiweide (geworden) die pas laat in het seizoen werd gemaaid. Het vormde een belangwekkend onderdeel van De Beer, maar had eigenlijk weinig met het duingebied te maken. Het was zo vlak, dat het vroeger een intergetijdengebied geweest moet zijn. Het lag aan de noordkant van het voor de oorlog nog aanwezige, reusachtige riet- en zeebiesveld, de Vogelplaat, die in de Tweede Wereldoorlog, is omgevormd tot de Pan- of Krimpolder (— 20).

Die Vogelplaat waterde met zijn getijdenkreken af naar het zuiden, naar de Brielse Maas. Over de afwatering van Het Breed geeft de topografische kaart van 1912 geen duidelijkheid, maar het terrein zelf wel: middenin lag nog een duidelijk restant van een kronkelende getijdenkreek. Die was volgegroeid met riet, zeebies en zeeaster en vormde het mooiste onderdeel van de weide. Op een luchtfoto uit 1938 is te zien, dat de kreek naar het zuidwesten uitliep op een oude versie van het Groene Strand van de toenmalige Beer, welke toen reeds helemaal door duinen was omgeven. De getijdenvlakte van Het Breed had vroeger kennelijk haar eigen verbinding met de zee gehad, los van De Vogelplaat.

Langs de oostrand lagen, opmerkelijk genoeg, rechte rijen kleine ronde plasjes vol zeggen, riet en zeebies. Het leken me bomtrechters toe, maar het zullen waarschijnlijk de achtergelaten kuilen zijn van tot ontploffing gebrachte rijen landmijnen (zie elders in dit boek). Ook aan de zuidwestkant van Het Breed en nog verder naar het zuidwesten toe in het duinterrein lagen veel van zulke plasjes in rijen of patronen.

Het Breed

Het Breed, jaren vijftig. Foto C.N.A. de Voogd.

 

10. De Stortpolder Pijl links [ 11 ] Pijl rechts 12. Ten oosten van Het Breed

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Jan Koolen: 'Aan de zeeaster in het kronkelgeultje was wel te zien dat het hier vroeger zout was geweest. Op Het Breed groeide ook veel zuring, vlasleeuwebek, watermunt en vooral langs de westrand heel veel parnassia.'

 

Simon de Waard: '[...] dan hebben we een schitterend uitzicht over "Het Breed", de grote natuurlijke vlakte achter de duinen. "Het Breed" is vanouds het domein van de weidevogels: bij tientallen broeden hier de Kieviten, Tureluurs, Grutto's, Kemphennetjes en Scholeksters in mindere mate. Ook Meerkoet, Veldleeuwerik en Graspieper huizen hier.'

Terzijde

Broedende tureluur

Broedende tureluur op Het Breed, ca. 1948. Foto uit de diaserie van Simon de Waard.