Natuurmonument De Beer

15. Het (tweede) Jacob Bakkerbos Pijl links [ 16 ] Pijl rechts 17. Ten oosten van de Weermachtsweg

Kaartje De zuidelijke toegang tot De BeerDe zuidelijke toegang tot De Beer, die gemaakt is toen in het noordoosten de toegang was verdwenen, bood in feite een heel mooie entree. Er lag een oude zandige schelpenvlakte, vol droog mos in diverse kleuren, met oude resten van duinkopjes met grote oude vlieren.

Die vlakte werd naar het noorden toe graziger en stond daar helemaal vol met parnassia, de grootste parnassiaweide van De Beer. Die begroeiing liep uit naar het noorden toe, een afwisselend laag duinterrein met struwelen van vooral duindoorn maar ook kleine en grote open stukken (— 17), met een bloemrijke vegetatie. Behalve de autoweg, liep er ook een pad doorheen waar het elke zomer genieten van de bloemen was. Naar het noorden toe liep dit gebied uit op de eerder beschreven duinrichels (— 13). Ook het pad liep daar doorheen.

Pad naar de Schelpenvlakte

Pad naar de Schelpenvlakte, april 1962. Foto Jan Koolen.

 

 

15. Het (tweede) Jacob Bakkerbos Pijl links [ 16 ] Pijl rechts 17. Ten oosten van de Weermachtsweg

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Huis Korfmaker aan de zuidkant

De woning van opzichter Korfmaker aan de zuidkant van De Beer, nadat de ingang naar het zuiden was verplaatst, ca. 1960. Deze woning zou, nadat de Beer was gesloten, worden verplaatst naar de Krimweg, tegenover de Kleine Beer. Foto collectie Ann Den Bakker-Korfmaker.

 

Parnassia

Parnassia op De Beer, augustus 1962. Foto Jan Koolen.