Natuurmonument De Beer

17.Ten oosten van de Weermachtsweg Pijl links [18 ] Pijl rechts 19. De Chinese Muur

Kaartje Complex met hoge duinenNaar het westen toe lag een groot complex van hogere duinen met veel helm en hogere bosschages van vlier, liguster en duindoorn. Er lagen diverse bunkers en begraven bunkers in, alsmede een plasje.

Op de topografische kaart en de luchtfoto uit 1938 stond deze duingroep ook al zeer markant en dicht begroeid aangegeven, midden op het toenmalige Groene Strand. Bij de aanleg van de dijk (— 19) is deze duingroep daarin opgenomen. Aan de westkant stonden twee hoge houten bakens voor de scheepvaart in de Waterweg, waarschijnlijk in combinatie met de drie bakens op het strand.

Dijkduinen met een plasje en wilgekatjes

Dijkduinen met een plasje en wilgekatjes, april 1963. Foto Jan Koolen.

 

17.Ten oosten van de Weermachtsweg Pijl links [18 ] Pijl rechts 19. De Chinese Muur

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Jan Koolen: In de broedtijd vielen een paar nesten van zilvermeeuwen op enkele topjes in deze duingroep altijd weer mooi op. Tot mijn verrassing trof ik aan de westkant nog een aantal planten aan van de zeewolfsmelk, kennelijk was van de rijke begroeiing daarmee in Het Vogeleiland ondanks alle vergravingen toch nog wat overgebleven.

Terzijde

Broedende zilvermeeuw

Broedende zilvermeeuw op De Beer. Foto Simon de Waard; uit uit de diaserie van Simon de Waard.