Natuurmonument De Beer

20. Krim- of Panpolder Pijl links [ 21 ] Pijl rechts 22. De zuidelijke dijkovergang

Kaartje De noordelijke dijkovergangDe noordelijke dijkovergang lag jarenlang in de belangrijkste route naar het Groene Strand. Verder valt hier niets interessants over te melden.

 

 

 

 

Zicht vanaf het noordelijk deel van de Chinese Muur naar het westen

Zicht vanaf het noordelijk deel van de Chinese Muur naar het westen, april 1962. Rechts een deel van de Buitenplas aan de voet van de Chinese Muur.
Foto Jan Koolen.

 

20. Krim- of Panpolder Pijl links [ 21 ] Pijl rechts 22. De zuidelijke dijkovergang

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Uit 'Het natuurmonument De Beer' (1954): En zo staan we dan op de dijk en zien verrast uit over een uitgstrekte vlakte, rechts zien we de hooden van de Waterweg en ercht vooruit – heel in de verte – de zee. Daartussen ligt het beroemde "Groene strand", naar zee overgaande in heel lage duintjes, het domein van de Grote sterns, Kokmeeuwen, Visdiefjes en Dwergsterns. De broedende vogels zijn als witte plekken duidelijk te zien en als de wind gunstifg is klinkt tot hier op de dijk duidelijk het gekrijs, terwijl soms een wolk witte vogels de lucht ingaat.

Terzijde

Zicht vanaf het noordelijke deel van de Chinese muur naar het zuiden

Zicht vanaf het noordelijke deel van de Chinese muur naar het zuiden met zicht op het terrein van de meeuwenkolonies, april 1962. Foto Jan Koolen.