Natuurmonument De Beer

23. De Aanspoelselhoek Pijl links [ 24 ] Pijl rechts 25.-27. De Buitenplas en omstreken

Kaartje De getijdengeul in het noordenIn het noorden werd het strand doorsneden door een getijgeul, die - zeer vertakt - naar het oosten toe uitliep in een hooggelegen gors met lang gras. Dit gors was in het najaar helemaal doorgroeid met zeeaster. Ook de smalle diepe geultjes bevatten dichte randen daarvan. Vooral als de planten later in het najaar begonnen te pluizen, was dat een magnifiek gezicht: een zee van wit pluis.

Gerard Ouweneel herinnert zich: 'De getijdengeul die het noorden van het Groene Strand doorsneed, was bij hoogwater niet over te steken. Zelfs niet met kaplaarzen; die moesten dan uit, evenals de pantalon.'

Noordelijk deel van het Groene strand met de getijdegeul en uitgebloeide zeeasters

Noordelijk deel van het Groene strand met de getijdegeul en uitgebloeide zeeasters, oktober 1961. Foto Jan Koolen.

 

23. De Aanspoelselhoek Pijl links [ 24 ] Pijl rechts 25.-27. De Buitenplas en omstreken

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Over natuurmonument De Beer

W.G. van der Kloot: Laten we hopen dat het nog tot in de lengte van dagen zo moge bliven, dat nasst het overbevolkte oude deel van Jolland er nog een plekje is. waar de natuur de boventoon voert en de mens de stille bewonderaar kan zijn van Gods wonderen.

 

Simon de Waard: Mogen de fraaie landschappen en de flora bijgedragen hebben tot de roem van 'de Beer', voor het grootste deel dankt dit gebied zijn faam toch wel aan het rijke geschakeerde vogelleven, dat hier wordt aangetroffen, hetgeen ook tot uiting komt in de populaire benaming 'Het Vogeleiland'. De verscheidenheid van landschappen is een van de oorzaken, dat velerlei vogels er levenskansen vinden, hetgeen blijkt uit de lijst van broedvogels die ongeveer een zeventigtal soorten vermeldt. Sommige soorten zijn zo talrijk vertegenwoordigd, dat de totale broedvogelbevolking naar schatting om en nabij de 20.000 paren telt, een aantal, waarmee 'de Beer' behoort tot de belangrijkse broedplaatsen van West-Europa.
Het brede zeestrand, in combinatie met de slikken aan de rivienmondingen en de wateren, die het gebied omspoelen, lokken vogels als de Kluut, de Scholekster,
de Bontbek- en de Strandplevier en verschillende soorten sterns en meeuwen; de weiden en de groene stranden trekken de weidevogels aan als de Kievit, de Tureluur, de Grutto, en de Kemphaan en kleinere soorten als bijv. de Veldleeuwerik en de Graspieper.