Natuurmonument De Beer

28. Complex oude bunkers Pijl links [ 29 ] Pijl rechts 30. Hoge duinen aan de zuidkant

Kaartje Overgangsgebied naar het zuidenHet grote duincomplex in de dijk liep naar het westen toe uit in een afwisselend gebied met hoog gras, zegges, zeebies, en lage duintjes vol helm en duindoorn. Het liep naar het noorden toe uit in dichte duindoornvelden, die tot aan de kokmeeuwbunkers (— 28) reikten.

 

Ten westen van de Weermachtsweg een gebied met duindoorns

Ten westen van de Weermachtsweg lag een gebied met duindoorns,
september 1961. Foto Jan Koolen.

 

28. Complex oude bunkers Pijl links [ 29 ] Pijl rechts 30. Hoge duinen aan de zuidkant

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Chris van Leeuwen & Victor Westhoff: Wanneer wij tenslotte over de dijk in het duindoorndorado terugkeren, ontmoeten wij daar tussen de struwelen enkele vochtige, nog steeds niet helemaal ontzilte valleitjes met vergelijkbare contactgezelschappen. Behalve Zilverschoon, Zilte zegge, Smalbladige rolklaver, Fraai duizendguldenkruid en Knopige vetmuur bevatten deze gezelschappen ook soorten als Watermunt, Waternavel, Waterpunge, Zeegroene zegge, Kleverig walstro en Heelblaadjes. Met hun botanische paradepaardjes Parnassia, Slanke gentiaan en Moeraswespenorehis
vormen zij tevens een waardige afsluiting van dit verhaal.