Natuurmonument De Beer

30. Hoge duinen aan de zuidkant Pijl links [ 31 ] Pijl rechts 32. Buitendijkse voeten van de dijkvakken

Kaartje DuinweideIn de luwte van de hoge duinenrij, en daardoor vrijwel altijd tegen het zeewater beschermd, lag een gave duinweide met aan de oostzijde veel hoog gras en aan de westzijde een dichte duindoornbegroeiing. Het gras groeide hoog uit en bevatte allerlei soorten, die in de diverse jaargetijden diverse kleuren vertoonden. Met name in de zomer was het daar een kleurrijk geheel.

 

Zicht vanaf het zuidelijk deel van de Chinese Muur in de richting van de Kemphanenwei

Zicht vanaf het zuidelijk deel van de Chinese Muur in de richting van de Kemphanenwei, juli 1961. Foto Jan Koolen.

 

30. Hoge duinen aan de zuidkant Pijl links [ 31 ] Pijl rechts 32. Buitendijkse voeten van de dijkvakken

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Over natuurmonument De Beer

Simon de Waard: Al is het broedseizoen de mooiste tijd om 'de Beer' te bezoeken, ook ervoor en erna is hier voor vogelvrienden veel te genieten. Niet alleen dat we, zoals op meer plaatsen aan de kust, prachtig de trek kunnen
waarnemen, maar bovendien zijn we er – omdat 'de Beer' een geliefkoosde pleisterplaats is van tal van trekvogels – in de gelegenheid om vele van die gevleugelde reizigers tijdens hun rust of bij het voedselzoeken rustig te bekijken.

Terzijde

Beflijster

Beflijster, Zoetermeer, 2011.

Foto © Gerard van Zeele.