Natuurmonument De Beer

31. Duinweide Pijl links [ 32 ] Pijl rechts 33. Zuidelijke getijdengeul

Kaartje Buitendijkse voeten van de dijkvakkenAan de buitendijkse voeten van de dijkvakken lagen brede ondiepe sloten. Net als het driehoekige meertje (zie ook — 25-27) kennelijk ontstaan als 'aardhaalzone' voor de dijkaanleg. Het zuidelijke uiteinde liep uit in een grote, slikkige cirkel met een eilandje er in. Dat was een perfect gebied voor vogels. Er was altijd wel wat te beleven voor wie daar voorzichtig de dijk overkwam.

 

Zicht vanaf de Chinese Muur op het zuidelijke krekengebied

Zicht vanaf de Chinese Muur op het zuidelijke krekengebied, oktober 1961.
Foto Jan Koolen.

Kemphanen op de kampplaats op de Kemphanenwei

Kemphanen op de kampplaats op de Kemphanenwei.
Foto uit de diaserie van Simon de Waard.

 

31. Duinweide Pijl links [ 32 ] Pijl rechts 33. Zuidelijke getijdengeul

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Over natuurmonument De Beer

Simon de Waard: Na 15 Juli is het terrein vrij, d.w.z. men kan – met inachtneming van de hiervoor geldende bepalingen – op eigen gelegenheid het natuurmonument gaan verkennen. De herfsttrek van de steltlopers is dan al hegonnen en we kunnen er talloze aantreffen langs de ondiepe plassen in het duin en op het groene strand, op de slikken langs de zee en de rivieren en ook in de kreken van het rietgors. Dan wemelt het er vaak van de plevieren, strandlopers, ruiters, grutto's, wulpen en snippen.

Terzijde

Waterloop met scholekster aan de voet van de Chinese Muur

Waterloop met scholekster aan de voet van de Chinese Muur, juli 1961. Foto Jan Koolen.