Natuurmonument De Beer

32. Buitendijkse voeten van de dijkvakken Pijl links [ 33 ] Pijl rechts 34. Restant van de Vogelplaat

Kaartje Zuidelijke getijdengeulIn het zuiden liep een getijdengeul door het Groene Strand heen. Het Groene Strand bestond daar meer uit een slikkig gors dan uit een echt groen strand: het stond vol zoutplanten die je ook op alle andere zoute gorzen kunt vinden.

 

 

 

De getijdengeul aan de zuidkant van het Groene Strand

De getijdengeul aan de zuidkant van het Groene Strand, augustus 1962.
Foto Jan Koolen.

Het meest zuidelijke deel van het Groene Strand met lamsoor

Het meest zuidelijke deel van het Groene Strand met lamsoor, augustus 1962. Foto Jan Koolen.

 

32. Buitendijkse voeten van de dijkvakken Pijl links [ 33 ] Pijl rechts 34. Restant van de Vogelplaat

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Jan Koolen: De grotere planten vielen het meeste op: veel lamsoor, met hele velden in de zomer paars bloeiend, zeeaster, vooral in het najaar opvallend met zijn witte pluis, en zeekraal en schorrekruid, die het gebied in het diepe najaar een prachtige rode herfstkleur gaven. En door dit drassige terrein liep dan de getijdengeul met zijn dunne bruingrijze slik. Dit hele gebied lag in een niet toegankelijk deel van De Beer (ter bescherming van de vele vogels op de slikken van de mond van de Brielse Maas), maar het westelijke deel ervan was toch wel bereikbaar.

Terzijde

Standleeuwerik

Standleeuwerik, Schiermoonikoog, 2010.
Foto © Han Bouwmeester.

Zie ook Han Bouwmeester Natuurfotografie.

 

Sneeuwgors

Sneeuwgors, in de buurt van de Lepelaarsplassen, 2006.
Foto © Legolas. Zie ook bij Birdpix.