Natuurmonument De Beer

36. Groene Strand (2)Pijl links [ 37 ] Pijl rechts 38. Groene strand (4)

Kaartje Groene Strand (3)nDe jongste rand stuifduintjes kwam tot een meter hoog en bestond uit losliggende toppen met een veelheid aan vormen. Na elke storm of overstroming, waarbij het zeewater tussen de duintjes door kolkte, zagen alle toppen er weer anders uit. Door deze processen en door zijn afmetingen vormde dit gebied een heel markant onderdeel van De Beer.

 

Grote Sterns op De Beer, ca. 1950

Grote Sterns op De Beer, ca. 1950. Uit de diaserie van Simon de Waard.

Excursie in de meeuwenkolonie

Excursie in de meeuwenkolonie. Foto uit de diaserie van Karel Schot.

 

36. Groene Strand (2)Pijl links [ 37 ] Pijl rechts 38. Groene strand (4)

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Jan Koolen: In en langs deze duintjes lagen de grote kolonies van de visdiefjes en de grote sterns, tezamen met die van de kapmeeuwen. De voorjaarsexcursies bezochten een zo'n kolonie, door langs de rand ervan te lopen. Door de massaliteit van de vogels en het heel andere vliegbeeld en geluid dan bij de kapmeeuwkolonies was het toch een aparte ervaring. Ook de locatie van deze kolonies was heel bijzonder, heel anders dan een verbrokkeld stel bunkers zoals bij de kapmeeuwen.
In deze duintjes broedden ook kluten. Kort na de broedtijd, als alles weer was opengesteld, kon je er alarmerende klutenouders tegenkomen, altijd weer een feeëriek gezicht. Ook zaten er diverse paren zilvermeeuwen. Maar heel bijzonder was wel de aanwezigheid van - nog steeds - een kleine kolonie broedende stormmeeuwen.

 

Gerard Ouweneel: Vanaf de pier zuidwaarts strekte zich een grote vlakte uit. De hoger gelegen delen waren dicht begroeid met zilte flora. Via de bekende vegetatiezoneringen gingen deze allengs over in de brede, kale strandvlakte. In een strook ijl begroeide duintjes niet ver van de pier lag de kolonie Grote Sterns. In goede jaren overschreed het aantal broedparen de 10.000 stuks.

Terzijde