Natuurmonument De Beer

37. Groene Strand (3)Pijl links[ 38 ] Pijl rechts 39. Groene strand (5)

Kaartje Groene Strand (4)Centraal in het Groene Strand lag een kruispunt van geulen, in stand gehouden door overstromingen en altijd nat en dus voorzien van een begroeiing met zoutminnende planten zoals zeekraal en spartina. Het was daar altijd wel raak met steltlopers van allerlei soort.

 

 

 

Geulen op het Groene Strand

Geulen op het Groene Strand, november 1963. Foto Jan Koolen.

Groenpootruiter

Groenpootruiter, Balgzandpolder, 2006. Foto © Frank Bruin > Birdpix.

 

 

37. Groene Strand (3)Pijl links[ 38 ] Pijl rechts 39. Groene strand (5)

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Over natuurmonument De Beer

Panorama 29 juni 1949: Tegenover Hoek van Holland, aan de monding van de Nieuwe Waterweg, ligt als het ware afgesloten van de bewoonde wereld een bijzonder fraai landschap van welig begroeide duinen, drassige weiden, onafzienbare stranden, slikken en schorren, die met elkaar het natuurmonument vormen dat onder naam 'De Beer' zo'n grote vermaardhied heeft, niet alleen in ons land, maar ook ver buiten onze grenzen.

 

In gezelschap van opzichter Korfmaker, de ongekroonde koning van dit vogelrijk, of onder geleide van zijn assistent, de heer Stehouwer, kunt u dan een onvergetelijke tocht maken door de mooiste gedeelten van het terein, om ten slotte uit te komen bij de broedplaatsen van de sternen en meeuwen op het wijde, zonnige strand. Duizenden kokmeeuwen, visdiefjesen grote sternen broeden daar als het ware 'mannetje aan mannetje'. Vooral bij het bezichtigen van de grote sternkolonies zulu een onuitwisbare indruk krijgen van het grootse natuurlieven op 'De Beer'.

Terzijde

Zwarte ruiter

Zwarte ruiter, Noord-Friesland buitendijks, 2005.
Foto © Hendrik van Kampen.

Zoe ook Fryslansite.