Natuurmonument De Beer

41. Strand (1) Pijl links [ 42 ] Pijl rechts 43. Strand (3)

Kaartje Het strand (2)Het strand werd van het Groene Strand afgescheiden door een lange en brede getijdengeul. De bodem daarvan bestond geheel uit zand en hij bevatte geen begroeiing. Bij laag water kon er dwars doorheen gelopen worden. Bij hoog water was dat onmogelijk, dan stond dat veel te diep. Uiteraard liepen op die natte bodem ook vaak strandlopertjes, maar ook de soorten steltlopers die je op het Groene Strand kon zien.

 

 

 

Slikgeul op het zuidwestelijk deel van het strand

Slikgeul op het zuidwestelijk deel van het strand, oktober 1961.
Foto Jan Koolen.

Dwergsterns met jong

Dwergsterns met jong op De Beer. Foto Simon de Waard; uit de diaserie van Simon de Waard.

Drieteenstandlopers

Drieteenstrandlopers, Oostvoorne, 2010. Foto © Norman Deans van Swelm,
Stichting Ornithologisch Station Voorne > website.

 

41. Strand (1) Pijl links [ 42 ] Pijl rechts 43. Strand (3)

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: 'Van de heer F.P.J. Kooymans ontving ik bericht, dat hij op 24 Juni een 3e nest had gevonden, dat 2 eieren bevatte. Dit nest lag ongeveer 500 m ten Zuidwesten van het eerst gevonden legsel. Op 29 Juni trof Kooymans nog maar één ei in dit nest aan; het feit, dat er voetstappen bij het nest stonden afgedrukt, doet vermoeden, dat iemand een ei uit het nest genomen heeft. Het overgebleven ei kwam op 5 Juli uit en op 9 Juli ringde Kooymans het jong, dat toen dus 4 dagen oud was.

 

In juni 1949 werden in dit gebied twee nesten van de Lachstern aangetroffen. [Een derde nest lag ter hoogte van het Palenpad] Zie voor meer informatie hierover bij — Vogels/Lachstern

Terzijde

Frans Kooijmans

Frans Kooijmans op De Beer, 24 juni 1949. Dit is de dag dat Kooijmans een van de nesten van de Lachsterns zal vinden. Op de achterzijde staat in het handschrift van Kooijmans: �Foto van Rademakers�. Foto collectie R. Kooijmans.

 

Lachstern

Broedende Lachstern op De Beer, 1949. Foto Frans Kooijmans.