Natuurmonument De Beer

43. Strand (3) Pijl links [ 44 ] Pijl rechts 45. Westplaat

Kaartje Het strand (4)Het strand liep uit op een wat hoger opgeslagen punt in het zuiden, daar had het de vorm van een naar het oosten omgebogen 'haak' aangenomen. Zo'n typische vorm wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de combinatie van wind en stromingen langs de uitloop van een getijdenrivier met een zandige oever.

Het gaat hier om de jongste haak aan de 'Hoek van Holland'! Dit blijkt uit (oudere) topografische kaarten van deze hoek. De oudste nog zichtbare en herkenbare haak wordt gevormd door de noordelijkste duinstrook van Hoek van Holland, naar het oosten uitlopend in de Nieuwlandse Dijk / Duinen en tenslotte het Staelduinse Bosch. De volgende (jongere) haak ligt in de duinen van Hoek van Holland, langs de begraafplaats, langs het station en zo door naar de Haakweg (!) ten oosten van het dorp. Deze haak was nog in vol ornaat aanwezig op de topografische kaart van 1850.

De volgende haak werd gevormd door De Beer zelf, een groot formaat dus, eveneens te zien op genoemde kaart. Rond 1900 is de situatie op de kaarten wat onduidelijker, maar De Beer als geheel vormde zeer waarschijnlijk enkele haken langs de noordoever van de mond van de Brielse Maas. Dat wordt op de kaart en de luchtfoto van 1938 heel duidelijk: de grote haak van de hoge duinenrij, uitlopend naar het zuidoosten in de Klutenbank. Ook langs de zuidoever van de Brielse Maas, aan de Voornse kant, heeft zich zo'n haak ontwikkeld. Bij elkaar een glashelder voorbeeld van dit morfologische proces.

In 1957 is die grote haak op De Beer door de indijkingen wat verrommeld geraakt maar is hij nog wel herkenbaar. Ten westen daarvan had zich nieuw strand gevormd met een haakvormige duintjesrij, de jongste duintjes (zie ook — 40). Ook begon zich al strand te ontwikkelen aan de zeezijde van de getijdengeul (zie ook — 42). Gedurende de laatste jaren dat dit gebied bestond, in 1963, had zich op die zandpunt ook al een duidelijke strandhaak gevormd. Die boog zelfs helemaal naar het noorden terug, als een grote vishaak van zand.

Jongste duintjes aan de zuidkant met uitgebloeide zeeasters

Jongste duintjes aan de zuidkant met uitgebloeide zeeasters; op de achtergrond de getijdengeul, oktober 1961. Foto Jan Koolen.

43. Strand (3) Pijl links [ 44 ] Pijl rechts 45. Westplaat

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Jan Koolen: De duintjes op deze plek waren nog weinig ontwikkeld, maar bevatten wel een begroeiing van helm en in de nattere delen langs de getijdengeul hoge planten van zeeaster. In het najaar, als die planten hun zaadpluis hadden ontwikkeld en zich manifesteerden als krijtwitte bollen, leverde dit alles een magnifiek beeld op. Het besef van het unieke van deze locatie, op de jongste strandhaak van de aloude Hoek van Holland, aan het eind van de wereld, gaf een groot bevoorrecht gevoel.

Terzijde

Grote Mantelmeeuwen

Grote Mantelmeeuwen, Goeree, 2012. Foto © Norman Deans van Swelm, Stichting Ornithologisch Station Voorne > website.

 

Meeuwen

Meeuwen, Goeree, 2012. Foto © Norman Deans van Swelm, Stichting Ornithologisch Station Voorne > website.

 

Zuidwestelijk deel van het strand met slijkgeul

Zuidwestelijk deel van het strand met slijkgeul, oktober 1961. Foto Jan Koolen.