Natuurmonument De Beer

44. Strand (4) Pijl links [ 45 ] Pijl rechts 46. Dam in de Brielse Maas

Kaartje WestplaatHet was een eind lopen, vooral toen de ingang van De Beer nog aan de noordkant was gelegen, maar dat werd wel beloond. Aan de overkant van het Sluische Gat lag de toenmalige Westplaat nog als een eiland in zee. In de jaren vijftig waren daar geregeld zeehonden te zien, tot wel 30 stuks toe.

Die zeehonden behoorden tot de populatie in het Deltagebied. Later is die populatie door Deltawerken vrijwel verdwenen. Het laatste decennium begint zij zich weer te herstellen. Maar aan de Westplaat hebben zij niets meer, die is inmiddels opgeslokt door de in zee uitgebouwde Europoort. Voor de kust van Voorne en de mond van het Haringvliet zijn zich intussen heel andere platen en slikken aan het opbouwen. Net zo goed zeer de moeite waard en respectabele erfgenamen van het zo rijke vogelgebied in de oude Maasmond ten zuiden van De Beer. Met dat nieuwe kustgebied moeten de huidige en komende generaties planten, dieren en mensen het doen. En bij een doeltreffende bescherming van dit gebied zal dat ook wel lukken. Maar daar zal hard voor moeten worden gewerkt!

Aan de rand van het strand met deels bevroren zee

Aan de rand van het strand met deels bevroren zee; op de achtergrond de Westplaat, januari 1963. Foto Jan Koolen.

 

44. Strand (4) Pijl links [ 45 ] Pijl rechts 46. Dam in de Brielse Maas

 

logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Citaten

Simon de Waard: Niet ver uit de kust ligt hier de Robbenplaat, genoemd naar de dieren, die zich daar veel vertonen. De dag, dat ik de Jonge Duintjes bezocht, waren er zeker wel een klein honderd zeehonden, oude en jonge dooreen, die daar op de zandplaat voor de kust heerlijk lagen te zonnen. Met de kijker waren ze heel duidelijk te zien, maar voor de filmlens waren ze jammer genoeg toch te ver weg.

 

Opmerking: Met Robbenplaats bedoelt De Waard de Westplaat.

Terzijde

Zeehonden, Hinderplaat, Oostvoorne

Zeehonden, Hinderplaat, Oostvoorne, 2011. Foto © Norman Deans van Swelm, Stichting Ornithologisch Station Voorne > website.